Các bạn vui lòng tham khảo thông tin hướng dẫn thanh toán như sau:

Các bạn vui lòng chuyển khoản thanh toán với thông tin sau:

Tên ch tài khon: Nguyễn Phước Lộc

S tài khon: 103108269

Ngân hàng: ACB

Chi nhánh: Cộng Hoà – TP. HCM

Nội dung chuyển khoản: TT cho tk [email s dng ng dng] 10/2017

Ví dụ: TT cho tk locbkit@gmail.com 10/2017

Hoặc gửi mail về support@salemanagement.vn để được hỗ trợ

Sau khi nhận được thanh toán, chúng tôi sẽ tiến hành gia hạn tài khoản và thông báo cho quý khách hàng qua chat trong ứng dụng và qua email mà Khách hàng sử dụng để đăng nhập vào ứng dụng. Xin cảm ơn.

Trân trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>